Know Your Customer (KYC): waarom is het belangrijk en wat moeten gebruikers weten?

2 december 2019

KYC of ‘Know Your Customer’ (ken-je-klant) is een wettelijk vastgestelde verplichting waaraan financiële instellingen moeten voldoen. Payconiq is een mobiel betaalbedrijf waar innovatie en de gebruikers op de eerste plek staan, maar daarnaast zijn we ook een gereguleerde financiële instelling. Dat wil zeggen dat we verplicht zijn de identiteit van onze gebruikers aan te tonen als hiernaar wordt gevraagd. Waarom is dat zo belangrijk en wat moeten onze gebruikers daarvan weten? Raphael Nanlal, Compliance Officer bij Payconiq, legt het uit.

Raphael, wat is de meerwaarde van het KYC-beleid?

Raphael: Toen de Europese toezichthouders dit beleid presenteerden, was het duidelijk dat de bescherming van de consument het speerpunt was. De strenge regels gaan fraude, corruptie, witwassen en financiering van terroristische groeperingen tegen. Dankzij KYC weten we wie onze gebruikers zijn en zijn we tegelijkertijd in staat om onbetrouwbare gebruikers te weren. Op de lange termijn zorgt deze regelgeving ervoor dat we als bedrijf veilig en betrouwbaar zijn; een reputatie die we graag hebben.

Wat houdt KYC concreet in voor gebruikers?

Raphael: Ten eerste vragen we bestaande en nieuwe gebruikers om wat meer persoonlijke details aan ons te verstrekken, zoals de geboortedatum en nationaliteit. Op basis van die details kunnen we een screening doen, waarop eventueel nog een identiteitsverificatie volgt. Wat je hierbij in je achterhoofd moet houden, is dat we deze data alleen gebruiken om vast te stellen wie onze gebruikers zijn.

Moet elke gebruiker een identiteitsverificatie ondergaan?

Raphael: Niet per se. Het doel van de Europese toezichthouders is om corruptie, witwassen en fraude tegen te gaan. Alleen wanneer een gebruiker gegevens invult die niet aan bepaalde criteria voldoen, zal worden gevraagd om een identiteitsverificatie.

Voorbeelden hiervan zijn gebruikers die niet over een Europese nationaliteit beschikken, een niet-Europees telefoonnummer hebben, als de achternaam niet overeenkomt met de naam van de rekeninghouder of wanneer ze een politiek persoon zijn.

Daarnaast vragen we ook om een identiteitsverificatie wanneer iemand transacties wil maken boven de €250 of wanneer ze jaarlijks meer dan €2.500 willen betalen via Payconiq.

Kunnen gebruikers zonder EU-nationaliteit of telefoonnummer Payconiq gebruiken?

Raphael: Dat is zeker mogelijk. We vragen alleen of we de identiteit mogen controleren. Wanneer iemand een nationaliteit heeft die door de EU of Luxemburg op een zogenaamde zwarte lijst is gezet, dan gelden bepaalde restricties waar we ons aan moeten houden.

Wat houdt een identiteitsverificatie in?

Raphael: Het is vrij simpel. Je krijgt een notificatie in de app met de vraag of je een aantal stappen wilt doorlopen. Vervolgens vragen we of de persoon met een smartphone een foto wil maken van hun identiteitsbewijs en vragen we om een selfie.

Wat als iemand dat niet wil?

Raphael: Wij zijn als bedrijf wettelijk verplicht dit te vragen. Als je de app wil blijven gebruiken, dan zul je dus helaas wel moeten. Als je niet wil voldoen aan de eisen, dan hebben wij geen keus om de gebruiker en het account te verwijderen.

We begrijpen tegelijkertijd dat mensen bezorgd zijn over persoonlijke data en de bescherming daarvan. Via deze weg wil ik hen verzekeren dat persoonlijke informatie bij ons echt veilig is. We bewaren de data in streng beveiligde omgevingen binnen de EU. Deze persoonlijke data gebruiken we alleen om de identiteit van onze gebruikers vast te stellen en aan te tonen als hiernaar wordt gevraagd.

We zijn een gecertificeerde en gereguleerde betaaldienst. Dat wil zeggen dat we aan dezelfde eisen moeten voldoen als banken en alle gebruikersdata bij ons net zo veilig zijn als bij een reguliere bank. Op onze website staan onze voorwaarden en privacy statement. Bij vragen kun je deze altijd raadplegen.

We verkopen onze informatie niet aan derden. We gebruiken het alleen om iemands identiteit vast te kunnen stellen.

Wat gebeurt er als iemand een kopie van een identiteitsbewijs heeft geüpload?

Raphael: Daar kunnen drie scenario’s uit ontstaan:

1. Succes: Het verificatieproces is gelukt. We accepteren de gebruiker en hij of zij mag gebruik (blijven) maken van gemakkelijk mobiel betalen met Payconiq.

2. We hebben meer informatie nodig: Dit kan komen door een aantal factoren, zoals data die niet kloppen, een beschadigd of ongeldig identiteitsbewijs of een selfie die niet voldoet aan de noodzakelijke eisen. Wanneer iemand hulp nodig heeft staat ons Customer Support team altijd voor ze klaar via [email protected].

3. Afwijzing van verzoek: Als dit gebeurt is het mogelijk dat de identiteit van de gebruiker niet in overeenstemming is met de KYC-richtlijnen. In dat geval wordt het account van diegene verwijderd.

Het controleren van iemands identiteit kan even duren. Wanneer je in het verificatieproces zit, is het van belang de app in de gaten te houden. We updaten zo snel mogelijk en houden je via de app op de hoogte.

Hoe lang worden de kopieën bewaard?

Raphael: We bewaren de kopie van het identiteitsbewijs zo lang iemand gebruik blijft maken van de app. Wanneer iemand ervoor kiest het account te verwijderen bewaren we deze nog minimaal vijf jaar. Dit doen alle gereguleerde financiële instellingen.